Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete na webových stránkách našeho provozovatele - Technických služeb města Přerova, s.r.o.: http://tsmpr.cz/ochrana-osobnich-udaju/