Podmínky převzetí zvířete

Podmínky převzetí zvířete:

Předání majiteli:

Předání do pěstounské péče:

Před tím než se rozhodnete pomoci, počítejte s tím že:

Dříve než si vyberete pejska, zodpovězte si následující otázky:

Jestli jste odpověděli na všechny otázky, nebo alespoň na naprostou většinu z nich kladně, můžete si bez obav pejska pořídit. Pokud tomu ale tak nebylo, raději si vše ještě jednou pořádně promyslete. Jestliže si nejste jisti, že by vám vaše pracovní vytížení nebo momentální finanční situace dovolila odpovídajícím způsobem se o psa postarat, raději se potěšení z něho prozatím vzdejte. Psy můžete milovat, aniž byste se stali jejich vlastníky. Právě rozumným přístupem nejvíce prokážete, že to s nimi myslíte dobře.