Peněžní fond

Od 1. 1. 2018 se Technické služby města Přerova, s.r.o. staly majitelem peněžního fondu „Útulku pro zvířata“  č.ú. 40037-1882930369/0800, který 6. ledna 1998 zřídilo město Přerov a do 31. 12. 2017 ho spravovalo. Fond je zřízen za účelem shromažďování finančních prostředků od dobrovolných dárců, kteří chtějí přispět na zkvalitnění životních podmínek zvířat umístěných v útulku. Tyto peníze budou použity zejména na veterinární péči, nákup kvalitního krmiva pro zvířata apod.

Statut peněžního fondu

DatumPohyby na účtu
za čtvrtletí 
Zůstatek účtuPříloha
 PříjmyVýdaje 
 30.6.2022 13 841,16 Kč 0 Kč 75 056,85 KčFond 2.Q 2022 
 31.3.2022 36 491,71 Kč 14 355,00 Kč 61 215,69 KčFond 1.Q 2022 
 31.12.2021 27 350,77 Kč 29 968,00 Kč 39 078,98 KčFond 4Q 2021 
 30.9.2021   2 651,17 Kč    6 829,00 Kč  41 696,21 Kč  Fond 3Q 2021
 30.6.2021   8 101,24 Kč   8 343,00 Kč  45 874,04 Kč 2Q 2021 
 31.3.2021 14 901,08 Kč   6 018,00 Kč 46 115,80 KčFond 1Q 2021 
 31.12.2020 38 300,28 Kč 11 180,00 Kč 37 232,72 KčFond 4Q 2020 
 30.9.2020   6 600,36 Kč   8 601,00 Kč 10 112,44 KčFond 3Q 2020 
 31.6.2020   2 300,63 Kč 19 789,00 Kč 12 113,08 KčFond 2Q 2020 
 31.3.2020   4 151,40 Kč 43 393,88 Kč 29 601,45 KčFond 1Q 2020 
 31.12.2019 25 701,28 Kč   3 096,00 Kč 68 843,93 KčFond 4Q 2019 
 30.9.2019 2 601,17 Kč  46 238,65 Kč 
 30.6.2019 6 001,09 Kč 22 462,00 Kč 43 637,78 KčFod 2Q 2019 
 31.3.2019 3 800,60 Kč 13 775,00 Kč 60 098,39 KčFond 1Q 2019 
 31.12.2018 25 501,56 Kč 14 836,00 Kč 70 072,79 KčFond 4Q 2018 
 30 .9. 2018 2 701,47 Kč 1 482,00 Kč 59 407,23 KčFond 3Q 2018 
 30. 6. 2018 3 131,53 Kč 4 940,00 Kč 58 187,76 KčFond 2Q 2018 
 31. 3. 2018 3 701,47 Kč 2 464,00 Kč  59 996,23 KčFond 1Q 2018 
 31. 12. 2017   58 758,76 Kč